Despre proiect

Uniunea Europeană Guvernul României Instrumente Structurale 2007-2013
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiectul presupune conectarea a 2446 de școli din mediul rural sau mic urban la Internet prin conexiuni broadband.

Obiectivul general al proiectului

„Facilitarea accesului public a instituțiilor de învățământ în zonele de eşec ale pieţei – zone rurale şi mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicaţii – prin creșterea utilizării TIC, susținerea conectării la Internet prin conexiune broadband, precum şi prin consolidarea infrastructurii TIC”.